Subsidie jonge landbouwers gaat weer open!

Datum: 09-11-2020 10:01

Subsidie jonge landbouwers gaat weer open!


Ben je agrarisch ondernemer en jonger dan 41 jaar? Dan kan je vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 weer subsidie aanvragen. Deze subsidie is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen.
Dit artikel is verschenen op alfa.nl


Mogelijke investeringen
Investeringen waar je aan moet denken op ons vakgebied:


Investeringen in precisielandbouw (i.c.m. GPS) o.a. een nieuwe CHD of Tecnoma spuitmachine met GPS


Mechanische onkruidbestrijding ( i.c.m. GPS en/of een camerasysteem) o.a. kijk hier of kijk hier


Niet kerende grondbewerking o.a. kijk hier


Elektrisch aangedreven voertuigen voor het verrichten van landbouwactiviteiten ( bijvoorbeeld een elektrische aangedreven minishovel/loader, binnenkort leverbaar ! ), kijk hierDe subsidieregeling wordt door alle provincies gelijktijdig opengesteld. Om duidelijkheid te verschaffen is er door elke provincie een investeringslijst opgesteld met daarin specifiek vermeld welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie.


 


Nieuwe categorieën
Per 2020 zijn er twee nieuwe categorieën toegevoegd. De eerste is de categorie duurzame opslag en koeling waarbij het specifiek gaat om energie-efficiënte melkkoeling en een condensdroogsysteem. Daarnaast is het investeren in machines voor het reinigen, pletten, malen of snijden van gewassen nu subsidiabel. Je kunt hierbij denken aan apparatuur om voederbieten te reinigen en te versnijden.


Hoogte van subsidie
De hoogte van de subsidie is maximaal € 20.000,- en minimaal € 10.000. Van het te investeren bedrag is 30% subsidiabel. Wanneer er ook niet-jonge landbouwers in het bedrijf deelnemen volgt er een korting van 20% per niet jonge landbouwer. Het investeringsbedrag moet dan hoger zijn om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen.
LET OP: er kunnen nog geen verplichtingen worden aangegaan voordat de subsidie is aangevraagd.


Duurzaamheidsscores
Aanvragen worden gerangschikt op basis van duurzaamheidsscores. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. De aanvragen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor toekenning.


Investeringslijst per provincie
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat de investeringslijst en voorwaarden per provincie kunnen verschillen wat je goed in beeld moet hebben. Houdt er daarnaast rekening mee dat subsidie alleen mogelijk is op nieuwe bedrijfsmiddelen, dus geen tweedehandse!


Ondersteuning
Denk je er over om te gaan investeren in één van de investeringen op de lijst? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa bij jou in de buurt! Met 32 kantoren zijn we overal dichtbij.


Wil je meer weten over de dienstverlening van Alfa? Kijk dan op Alfa agrarisch bedrijfsadvies.


Of informeert u via ons naar de mogelijkheden en wij kunnen u een volledig advies geven voor uw investering met een geheel vrijblijvende offerte naar uw wens via: gerrit@rogo.nu of bel 06-53864236